onsdag 5 juli 2017

Den förste muslimske missionären i Sverige

Idag skulle den indiske musikern och sufimissionären Inayat Khan fylld 135 år. 1924 besökte han Sverige för att hålla en serie föredrag om sufism i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. 

Inayat Khan

 Aftonbladet hade en reporter på plats, som fick en intervju med ”den indiske vise”. Inayat Khan beskrivs i artikeln som en ”man i sina bästa år, med österlänningens djupa, drömfyllda ögon”. Hans röst ”är låg och välljudande, hela hans uppträdande präglat av en överlägsen värdighet – österlandets stilla, kontemplativa ro.” Sufism beskrivs i artikeln som en religiös strävan att förena ”olika raser och trosbekännelser i kärlek och skönhet.” Artikeln slutar:

Då man sitter och lyssnar till den låga, blida stämman och ser de källklara mörka ögonen lysa av trosvisshet, får man en förnimmelse av en ro som knappast är av denna världen. Hela mänskligheten förenad i kärlek och förstående – är icke detta blott en drömmare från Österlandet? Är Europa moget för ett sådant budskap? Längta folken till frid och försoning efter världskrigets vanvettiga mördande?

1924. En muslimsk missionär väckte drömmar om fred och försoning.

Simon Sorgenfrei
Södertörns högskola