måndag 16 september 2013

Sex å sånt


I tidningen Dagen har det under de senaste två veckorna uppmärksammats att RFSU vill ha in sexualundervisning i de flesta ämnen i den svenska skolan. Inom fysikämnet kan man till exempel testa kondomers hållbarhet. Kemiämnet kan analysera den kemiska sammansättningen i glidmedel etc. Vissa av förslagen kanske är lite långsökta, men grundpoängen är klar: sexualundervisningen ska inte avgränsas till biologiämnet. 

Som väntat möter förslaget kritik. Sex är ju ett hett ämne. Vissa kristna röster är, föga förvånande, upprörda. I Dagens ledarblogg skriver Carl-Henric Jaktlund om risken för en ”översexualiserad” skola. Han håller med om att sexualundervisningen i skolan måste reformeras, men kanske kan man gå lite varligare fram: bara sexa lite, kanske. Inte ge frågan alltför stora proportioner. 

Men istället för att höja ett varningens finger kan man gå till motangrepp. Svenska Evangeliska Alliansen, annars mest kända för sitt aktiva politiska lobbyarbete i samband med diskussionen om samkönade äktenskap och kristendomens plats i religionskunskapsämnet, kommer med ett eget förslag till den svenska skolan. Varför inte införa kristendom i alla ämnen? Här är exempel ur deras konkreta förslagslista, saxat ur Dagen:  

Bild – hur man målar ikoner.

Fysik – hur man kan gå på vatten.

Svenska – hur man skriver kristen andaktslitteratur.

Matematik – hur man räknar ut relationen mellan antalet församlingsmedlemmar och storleken på kollekten.

Teckenspråk – hur man tecknar olika bibelverser, till exempel Joh 3:16.

Teknik – hur man bygger en tryckpress för bibelproduktion.

Kemi – hur man gör vatten blir till [sic] vin.

Vem har sagt att humor och kristendom inte går ihop?

Jonas Svensson, Linnéuniversitetet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar