måndag 2 september 2013

Tro och vetande - litteraturtips

I söndags hade det Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm bookrelease i Stigbergets Borgarrum i Stockholm. Efter hundraårsjubileet 2006 beslutade styrelsen att ge ut en bok som behandlade några av de personer som deltog i grundandet av Sällskapet och nu har boken med titeln Sällskapet. Tro och vetande i 1900-talets Sverige sett dagens ljus! Boken utgör en intressant läsning som rör sekelskiftet 1900 och tar upp frågor som rör synen på religion och religionens roll i samhället. Det var en brytningstid där liberalteologi influerade och en historiekritisk läsning av bibeln påverkade kraftigt och orsakade konflikter mellan tro och vetande. Grundarna av Sällskapet främjade ett religionsvetenskapligt perspektiv och ifrågasatte gamla auktoriteter och tolkningsmetoder. I boken återfinns kapitel om Nathan Söderblom, Lydia Wahlström, Samuel Fries och Gottlieb Klein liksom ett kontextualiseringskapitel skriven av idéhistorikern Inga Sanner. Boken är redigerad av Susanne Olsson och författare är Göran Agrell, Helle Klein, Inga Sanner, Björn Skogar och Maria Södling. Boken presenterar också ett kapitel av Björn Skogar som tar upp relevansen av Sällskapet idag och vikten av att bidra till folkbildning rörande religionsvetenskapliga frågor, som är ett av Sällskapets syften än idag.För den som är intresserad av dessa frågor och tidsperioden kan jag även rekommendera boken Ingenting är anstötligare än sanningen. Religion och politik hos Torgny Segerstedt, skriven av Christer Hedin, som berör många likartade teman. Båda är utgivna på förlaget Molin&Sorgenfrei.

Susanne Olsson, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar