tisdag 1 mars 2016

Har man hittat proto-religion hos schimpanser eller är det bara hannar som larmar och gör sig till?

När under evolutionen uppkom religion? Frågan faller delvis samman eftersom "religion" inte går att definiera enhetligt, men några saker man kan undersöka är till exempel spår av ritualer eller heliga platser. En parallell fråga blir då om djur uppvisar något liknande - har de ritualer eller heliga platser? Svaret har länge varit ett solklart "Nej" förutom en enskild observation hos Jane Goodalls schimpanser i Gombe, att schimpanserna blir alldeles till sig när de kommer till ett speciellt vattenfall. 


Nu har emellertid en stor grupp forskare ledda av primatologen Hjalmar Kühl observerat ett nytt fenomen - "heliga träd" som schimpanserna upphetsat (rituellt?) bankar och kastar sten på på varje gång de går förbi. Det här lämnar spår som kan förväxlas med spår av mänsklig rituell verksamhet. Studien är publicerad i Scientific Reports.


(a) Adult male chimpanzee tossing a stone; hurling a stone (Boé, Guinea-Bissau); and banging a stone (Comoé GEPRENAF, Côte d’Ivoire). (b) Boé, Guinea-Bissau landscape: stones accumulated in a hollow tree; a chimpanzee accumulative stone throwing site; and stones accumulated in-between buttress roots.

Huruvida det här kan räknas som "proto-religion" eller inte är förstås en diskussionsfråga. Det är högst tveksamt att schimpanserna kontemplerar döden, själens existens eller existensen av någon gudom (dessutom är det omöjligt att undersöka). Men att religion av nödvändighet involverar trosföreställningar och tänkande är en väldigt protestantisk idé. Om man istället menar att det räcker med med rituellt handlande eller en känsla av vördnad blir frågan svårare att svara på. Vad håller schimpanserna på med?

En alternativ förklaring är att beteendet bara är en förlängning av det "trummande" som schimpanshanar ägnar sig åt för att visa upp sin ... eh ... "manlighet". Forskarna presenterar båda hypoteserna och tar inte ställning till tolkningen eftersom de inte har data därtill.

Hur det än är med tolkningen är studien viktig av flera orsaker. (1) Den har kartlagt ett schimpansbeteende man inte har sett förut, ett beteende som bara finns i vissa populationer if Guinea Bissau, Liberia och Côte d’Ivoire, men inte öster om detta. Detta trots att man sökt noga och frågat alla forskare som studerar schimpanser efter spår av beteendet. (2) Det är första gången man kartlagt systematisk användning av stenverktyg till något annat än att skaffa sig mat. (3) Spåren efter beteendet kan förväxlas med spår av mänskliga ritualer, något som manar till försiktighet vid tolkningen av liknande fynd i arkeologiskt material.

Följande video visar flera filmade observationer av vad schimpanserna sysslar med vid träden. Vad tror ni - religiöst beteende eller bara hannar som larmar och gör sig till? Sensmoralen kanske tillhör Shakespeares Macbeth (akt 5:5):

En skugga blott, som går och går, är livet,
en stackars skådespelare, som larmar
och gör sig till, en timmes tid på scenen
och sedan ej hörs av.
Det är en saga
berättad av en dåre.
Låter stort, betyder intet.


Läs mer hos the Conversation där doktoranden Laura Kehoe som var med på studien berättar mer ingående.

Patrik Lindenfors, docent i zoologi, Stockholms universitet

4 kommentarer:

 1. Jag säger som arkeologerna brukar säga. Shamanism, helt klart och tydligt. Ihåliga träd. Har vi hört den förut?

  SvaraRadera
 2. Det är förstås svårt att veta om det verkligen är en ritual. Men mer generellt kan både människors och djurs ritualer vara resultat av ett slags klassisk betingning.

  Man kan lära en duva att snurra runt i en bur på ett visst sätt för att få mat. Men duvor kan också "lära" sig ett sådant beteende även när maten inte har någon egentlig koppling till beteendet, dvs den kommer bara helt slumpmässigt. Duvan kopplar ihop sina rörelser med maten ändå. Och på samma sätt kan det ha fungerat med människor en gång i tiden (och gör det fortfarande; ta i trä, kasta salt över axeln, svart katt över vägen osv). Jaktlycka var viktigt, och om man råkade bete sig på ett visst sätt före en lyckosam jakt kunde det kopplas ihop med resultatet, även om det egentligen var slumpmässigt.

  Kevin R. Abbott, Thomas N. Sherratt, The evolution of superstition through optimal use of incomplete information, Animal Behaviour, Volume 82, Issue 1, July 2011, Pages 85-92

  Och sedan kan man behöva förklara för de som frågar varför ritualerna "fungerar". Ja, då är vi en bra bit på väg mot andar och förfäder, och sedan gudar...

  SvaraRadera
 3. Varför står det "eller" mellan "proto-religion hos schimpanser" och "hannar som larmar och gör sig till"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att och/eller ser så klumpigt ut...

   Radera