tisdag 19 februari 2013

En muslimsk präst?


I en kolumn i dagens DN skriver Gunnar Jonsson om ett eskalerande sunnitiskt våld riktat mot den shiitiska minoriteten i Pakistan. Det är ett viktigt och angeläget ämne. Men i slutet av artikeln sker något som, tack och lov, blir allt mer ovanligt i svensk media. Här skriver Jonsson om en ”märkligt välfinansierad präst” som lett en flera dagar lång demonstration i Islamabad med krav på regeringens avgång. Det framgår inte i artikeln vem denne ”präst” är, eller hur han förhåller sig till den shiitiska minoriteten. Men troligtvis syftar Jonsson på den sunnitiske sufisheikhen Muhammad Tahir ul-Qadri, som säger sig stå för demokrati och religionsdialog och som 2011 publicerade en fatwa mot självmordsbombare. Men liksom många andra maktspelare i Pakistan har även ul-Qadris egentliga syften ifrågasatts då han samarbetat med odemokratiska krafter för att uppnå politiska mål.

Att ge ul-Qadri den kristna titeln präst ger fel associationer i en text som handlar om sunni- och shia-muslimer. Inom dessa traditioner finns en rad titlar på ämbeten som liknar, men på viktiga punkter skiljer sig från, det kristna prästämbetet: imam (som i sig dessutom skiljer sig åt mellan sunni- och shia-islam), mullah, mufti, ayatollah, sheikh etc. Alla följer de med olika befogenheter och grad av auktoritet.

Fotbollsdomare?

Som Jonsson formulerar sig kan man få för sig att det faktiskt är en kristen präst som lett en flera dagar lång demonstration i Islamabad. En andra gissning – vilket i sammanhanget verkar både troligt och otroligt med tanke på de risker det skulle medföra – skulle kunna vara att det rör sig om en shiitisk religiös ledare. Inte minst eftersom man fortfarande ibland ser dessa, slarvigt, ges titeln präst i vissa sammanhang. Men troligen är det alltså en lärd sunnisheikh Jonsson syftar på.

Att handskas så vårdslöst med centrala begrepp och titlar gör artikeln omöjlig att förstå. Pakistans utsatta shiiter är värda en större noggrannhet.

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar