torsdag 6 december 2012

Kamp mellan civila i Egypten


Minst fem döda och 400 skadade utanför presidentpalatset i Kairo inatt, meddelar al-Jazeera. Utanför palatser står stridsvagnar efter strider mellan president Morsis anhängare och opponenter, som kastat stenar och bensinbomber mot varandra. Opponenterna skanderar ”Nej till diktatur” medan anhängarna ropar ”Att försvara Morsi är att försvara islam”.

Oppositionen vänder sig emot det dekret Morsi utfärdade 22 november där han själv fick näst intill oinskränkta maktbefogenheter liksom att förslaget till konstitution kritiseras, och den snabbt utlysta folkomröstningen som ska hållas 15 december.

Protesterna i Kairo spred sig under veckan också till andra städer. I Ismailiya och Suez sattes kontor tillhörande det muslimska brödraskapet i brand. Båda sidor skyller på varandra. Oppositionen menar att Morsi är ansvarig och medlemmar i det muslimska brödraskapet menar att oppositionen var de som påbörjat våldet. Det är också oroligt kring Morsi och minst två av hans nära rådgivare skall ha hoppat av.

Premiärministern Hisham Qandil uppmanade i onsdags till lugn för att kunna försöka bygga en nationell dialog.Vice presidenten Mahmoud Mekki öppnade för dialog och sade på en presskonferens att politiska grupper kunde enas och kommunicera kring problematiska aspekter av konstitutionen, efter att ett nytt parlament tillsatts. Men oppositionella ledare, däribland Amr Moussa och Mohammed El-Baradie avvisade hans tal och sade att oppositionen är öppen för dialog först när Morsi har dragit till baka dekretet. De beskyllde Morsi för våldet utanför palatset och menade att han förlorat den moraliska legitimiteten som Egyptens politiske ledare.  Det muslimska brödraskapet å sin sida anklagade de oppositionella ledarna för att ha uppmuntrat till våldet.  

Landet är delat och nu är det civilia som slåss mot varandra efter Morsis dekret. I SvD nämner också Bitte Hammargren att många tror att folkomröstningen kommer bli jämn men att ja-sidan kommer att vinna. Och sedan återstår då frågan om vilken roll shariah faktiskt kommer att få i praktiken. Som förslaget nu ser ut står det att shariah ska ligga till grund för all lag, men vad det i praktiken innebär är inte givet.

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar