torsdag 6 december 2012

”Surveyitis”, inflammatorisk enkätnoja, om religion?

I ett inlägg på The Guardians blogg skriver den uppburna brittiska religionsforskaren Linda Woodhead, bl a hedersdoktor vid Uppsala universitet, om en farlig åkomma, ”surveyitis”. Den drabbar forskare som hållit på för länge i sin kammare utan kontakt med frisk luft och levande människor, och den yttrar sig genom tveksamhet om enkätfrågors trovärdighet samt ”morbid” fasthållning av förlegade frågeformuleringar.


Anledningen är att det i de brittiska sammanhangen har rapporterats om ökande andel av sådana som säger sig vara utan religion (med en ordvits heter de på engelska ”the nones”).

Självklart ökar andelen som inte vill ange att de köper ett helt religionspaket, som t ex ett frågeformulärs alternativ ”katolsk”, ”protestantisk”, eller ”muslimsk”, säger Woodhead. På samma sätt tvekar dagens människor att identifiera sig med ett politiskt paket som t ex ett parti. Men eftersom forskare drabbade av inflammatorisk enkätnoja av hänsyn till tidsserier (samma frågor ställda med års mellanrum) helst inte ändrar ordalydelser på sina frågor, kommer de osvikligt ur takt med hur folk tänker om politik och religion.

Ord och inga visor, sålunda! Ut, säger Woodhead till forskarkollegerna, i den friska luften! Undersök hur folk tänker kring religion. Det behövs nya sätt att ta reda på hur folks livsavgörande engagemang ser ut, i åtminstone fyra dimensioner: vad de tror på, vilka kollektiv och hjärtefrågor de identifierar sig med, vad de gör, vad de anser vara gott och ont.

Jørgen Straarup
professor i religionsvetenskap
Umeå universitet och Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar