torsdag 19 juli 2012

Kristna irakier lämnar Sverigedemokraterna


I tidningen Dagen kan vi läsa om hur flera kristna irakier lämnar Sverigedemokraterna i Södertälje. Men meningarna går isär om orsakerna till tappet.

Nader Helawi, en av dem som lämnat partiet, säger att han anslöt sig till Sverigedemokraterna på grund av att de ”sa sig stå för kristna värderingar, de betonade kravet på integration och det var det enda partiet som var emot islamisering”. Han menar nu att Sverigedemokraterna inte har någon som helst kunskap om kristen tro och kristna värderingar, att de är korrupta och att medlemmar med irakisk bakgrund diskrimineras i partiet.

”Inom partiet blev vi behandlade på en lägre nivå, det gäller att ha ett svenskt namn för att någon ska hålla med dig”, säger Nader Helawi.

Men enligt Tommy Hansson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Södertälje, är anklagelserna helt gripna ur luften. Han menar istället att konflikten beror på att de kristna irakier som lämnat partiet ”uppenbarligen [inte har] fattat hur det går till i svensk politik och i svenskt samhällsliv.” Han medger att ”nationalistiskt inriktade personer, både inom partiet och utanför, tyckte att det var olämpligt eftersom de var av icke-europeisk härkomst” men menar ändå att de ”nästan försökt behandla dem bättre än etniska svenskar”.

Det är intressant att notera hur föreställningar om ”kristna värderingar” kan skilja sig åt, och hur förståelsen kring vad eller vilka dessa är varierar mellan olika personer, grupper och kristna tolkningstraditioner. Detta blev tydligt också då Jimmie Åkesson och flera andra Sverigedemokrater lämnade Storkyrkan i Stockholm under biskop Eva Brunnes predikan i samband med riksdagens öppnande 2010.

Mitt uppdrag som biskop är att tolka evangeliet in i vår tid”, sa Eva Brunne då. ”Det är alltid tråkigt när människor lämnar kyrkan för att de inte kan, vill eller orkar höra evangelium”. Jimme Åkesson upplevede istället Brunnes predikan mot rasism och diskriminering som ett angrepp på Sverigedemokraterna.
Hur olika personer och grupper kan fylla samma begrepp – som ”kristna värderingar” eller ”islamisering” – med olika betydelser har vi anledning att återkomma till här på bloggen.

Simon Sorgenfrei
Doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar