tisdag 24 juli 2012

Religion i skolan, ett europeiskt perspektiv III

För den som är intresserad av hur religionsundervisningen ser ut i olika europeiska länder, vilka länder som ger föräldrar och elever möjlighet att välja "islamic instruction" i skolan samt hur olika länder förhåller sig till bärandet av religiösa symboler/klädsel ger sammanfattningen Project booklet and summary under "principle results" en bra översikt. För den som vill läsa en mer djupgående analys av olika länders förhållningssätt till dessa frågor kan läsa Islam (instruction) in state-funded schools.

Jenny Berglund, Lektor Södertörns högskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar