lördag 7 juli 2012

Religiös dubbelmoral på bild?


Den som besöker Svenska Dagbladets nätupplaga kan på ett enkelt sätt se hur en bild av den rysk-ortodoxa biskopen Kirill av Moskva har manipulerats. Med hjälp av datorn kan man se ett fotografi av biskopen med eller utan en klocka som anges kosta cirka 250,000 kronor. Bluffen upptäcktes genom att biskopens klocka återspeglades i glasskivan på bordet – detta trots att han inte hade någon klocka på den ursprungliga bilden. Förutom att artikeln har väckt en diskussion om etik och journalistik är det många som har blivit upprörda av det faktum att biskopen bär en klocka för en kvarts miljon samtidigt som han predikar om ”asketism och solidaritet med de fattiga”. Kritiken mot biskopen blir förmodligen inte mindre av det faktum att han anses vara Rysslands ”etiska kompass” enligt SvD:s artikel.

Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar