onsdag 22 augusti 2012

Jobs återfödelse II

I ett tidigare inlägg refereras ett uttalande av en buddhistisk abbot, Phra Thepyanmahamuni vid templet Wat Phra Dhammakaya, som citeras i Huffington Post, där abboten uttalar sig om vad som hänt med Apple-gurun Steve Job efter hans död, det vill säga var hans nya återfödelse har skett. Det förekommer några otydligheter, som kan vara värda att reda ut, eftersom det är möjligt att Huffington Post har blandat ihop det lite.

Phra är en munktitel, Wat betyder tempel. Rörelsen heter Dhammakaya (eller Dhammakaya Foundation), och är en ny religiös buddhistisk rörelse som även finns etablerad här i Sverige (Borås och Stockholm) och är mycket populär bland thailändare för sin meditationsteknik. I Thailand är rörelsen kontroversiell och har kritiserats för de sätt som man uppmanar till donationer och den rikedom som huvudtemplet uppvisar. Rachelle M Scott's bok Nirvana for Sale? Buddhism, Walth, and the Dhammakaya Temple in Contemporary Thailand, kan rekommenderas för den som vill läsa mer om rörelsen.

Vad abboten alltså säger om Jobs nya återfödelse, är att han ska ha återfötts som en gudomlig varelse, en deva, som lever i en himmelsk tillvaro tillsammans med andra himmelska varelser. Föreställningen om gudomligheter innefattar att även dessa föds och dör, men att de lever under betydligt längre tidsspann än människor, och i en tillvaro som är fylld av njutning.

Förmågan att se hur andra människor återföds anses vara en andlig förmåga ofta förknippad med meditationspraktik och uppnåendet av djupa meditativa tillstånd. I den thailändska sanghan (som Dhammakaya inte tillhör; de är en fristående rörelse) är det inte tillåtet för munkar att offentligt visa upp eller skryta med andliga förmågor. Abbottens uttalande kan alltså därför ses som uttryck för den frihet (gränsande till kontroversiell) som Dhammakaya-rörelsen skapat sig.

Katarina Plank
Fil dr, religionshistoriker verksam vid Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar