tisdag 4 september 2012

Islamisering av Egyptisk TV?

Egypten tillåter plötsligt nyhetsankare med hijab vilket rapporteras på al-Jazeera och DN. I söndags dök den första kvinnan med hijab upp på statlig TV, Fatma Nabil, vilket har varit förbjudet sedan grundandet. Förbudet mot hijab har uppfattats olika. Liberala och MR-aktivister har hävdat att det strider mot individernas frihet, och det i ett land där majoriteten av vuxna kvinnor faktiskt bär någon form av huduvsjal till vardags. Andra menar att det är ytterligare ett steg i riktning mot ökad islamisering av landet och islamistisk kontroll över statlig media.
Nu har fler islamistorienterade individer fått kontrollen över statlig media, och ny informationsminister är från det Muslimska brödraskapet. Detta kritiserats av journalister som menar att utvecklingen går mot att statlig TV blir en kanal för det Muslimska brödraskapet. Statlig TV har nästan 40.000 anställda och har länge associerats med den styrande eliten och varit plågad av korruption.
I privata tv-kanaler finns det besjalade kvinnor och i många av de såpoperor som sänds, även på statlig tv, har skådespelerskor hijab. Däremot i hotell och flygbolag har sjalen motarbetats, liksom i industrier, sannolikt för att staten ville visa upp en modern bild av Egypten, vilket sjalen inte passade in i. Under Mubarak fick inte heller anställda kvinnor med sjal arbeta framför kameran. Al-Jazeera skriver att resultatet blev att statlig TV visade upp kvinnor som liknade hustrurna till den styrande eliten och Suzanne Mubarak hade inte sjal och klädde sig ofta i välskurna dräkter. Med Morsi som president ser också denna bild annorlunda ut. Hans hustry Naglaa Mahmoud klär sig i svepande kläder och täcker håret, en klädstil som associeras med arbetarklassen och det Muslimska brödraskapet.
Fatma Nabil själv menar att jobbet handlar om kompetens och intellekt och inte sjalen, som hon ser som ett personligt val. Samtidigt kommer kritik från journalister som menar att anti-islamiska inslag censureras på statlig tv och de hävdar att redaktörer nu omfamnat Morsi, som de en gång omfamnat Mubarak. På så vis blir statlig tv okritisk och tjänar ledarskapet i landet och framställer dem i positiv dager och Fatma Nabil blir för dem snarast en symbol för ökad islamisering och censur.
Susanne Olsson, Södertörns högskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar